Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dnia 2 lipca br. podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 11+162,00 – 11+410,95 w m. Jata”.

 Jako Wykonawcę zadania w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano Konsorcjum Firm: Lider: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjną BRUK-MAR Łukasz Marut z Cisowego Lasu oraz Partner: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via ze Stalowej Woli. Zgodnie z ofertą Wykonawcy koszt realizacji przedmiotowej inwestycji wynosi 374 541,53 zł.

Termin zakończenia inwestycji to 107 dni od dnia podpisania umowy.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/267/21 Rady Gminy Jeżowe z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego, Gmina Jeżowe dofinansowała realizację ww. zadania z budżetu Gminy Jeżowe w wysokości 210 000,00 zł, pozostała kwota tj. 164 541,53 zł to środki Samorządu Województwa Podkarpackiego.

 

chod jata 7 21