Szansa 21 Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa informuje o możliwości uczestniczenia w projekcie skierowanym do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu województwa podkarpackiego.

 

21 szansa 7 21