W dniu dzisiejszym przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej, wojny, która pochłonęła miliony ofiar, odcisnęła piętno na losach wielu państw i narodów. Wówczas, tak jak i dziś, życie na pozór wyglądało zupełnie normalnie. Jednak rankiem 1. września  wszystko się zmieniło, świat runął… ten bezpieczny i normalny. O godz. 4.45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte. Od tej chwili Polakom towarzyszył strach, niepewność, przerażenie i cierpienie.-Bądźcie bez litości! Bądźcie brutalni! Zniszczenie Polski jest naszym pierwszym zadaniem - powiedział Adolf Hitler w przededniu paktu Ribbentrop-Mołotow.

W tym dniu oddajmy hołd tym wszystkim, żołnierzom i cywilom, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą. To nasza powinność i obowiązek. To właśnie dzięki Nim możemy żyć w wolnym i niepodległym państwie. W hołdzie Obrońcom Ojczyzny dzień 1. września ustanowiony został Dniem Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech te minione wydarzenia będą dla nas, współczesnego świata, lekcją patriotyzmu, umiłowania do Ojczyzny, ale także przestrogą, by nigdy więcej tak dramatyczna sytuacja się nie powtórzyła.