Gmina Jeżowe informuje o zakończeniu realizacji zadania pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżowe” w roku 2021, zrealizowanego przy udziale środków z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.


Mając na uwadze dobro mieszkańców Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podjął decyzję o pomocy właścicielom nieruchomości, na których terenie zlokalizowane są budynki zabudowane materiałami zawierającymi azbest w ich utylizacji. W tym roku dofinansowaniem objętych zostało 43  w zakresie odbioru oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 94,270 Mg  azbestu.


Wartość całkowita zadania – 40 419,21 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie –1 764,71 zł
Dotacja z NFOŚiGW- 4 235,29 zł
Środki z budżetu Gminy Jeżowe – 34 419,21 zł.