Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Jeżowem wzbogaciła się o nowy sprzęt muzyczny. W ramach zadania pn. Podniesienie jakości kształcenia w SSM I st. w Jeżowem zakupiono fortepian Yamaha, pianino Yamaha - 3 szt. oraz monitor interaktywny Newline Trutouch.

 Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie wpłynie na poszerzenie oferty edukacyjnej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu i jakości nauczania młodych adeptów sztuki. Posłuży nauce gry i pomoże w realizacji szeroko pojętych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych.


Sprzęt muzyczny został zakupiony z programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Wartość całkowita zadania wyniosła 93 000,00 zł, z czego 73 000,00 zł to dofinansowanie.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” .

 

SSM I 21 9 001

 

SSM I 21 9 002

 

SSM I 21 9 003

 

SSM I 21 9 004

 

SSM I 21 9 005

 

SSM I 21 9 006