W dniu 12 września  2021r. ziściło się marzenie pszczelarzy ze Stowarzyszenia Pszczelarzy „Wójczyc” w Jeżowem, bowiem w tym dniu poświęcono sztandar, ufundowany przez członków Stowarzyszenia.

Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia NMP w Jeżowem. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Piotr Kuźniar, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krzywej Wsi, który jest również członkiem naszego Stowarzyszenia.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:

 1. Pani Janina Sagatowska – Senator RP.
 2. Marek Stępak Wójt Gminy Jeżowe, pszczelarz
 3. Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego
 4. Adam Mach – Wicestarosta Powiatu Niżańskiego
 5. Prof. dr. hab. Władysław Tabasz - pracownik naukowy w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, konsultant naukowy na Uniwersytecie w Preszowie
 6. Marian Koc – Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
 7. Ryszard Bugiel – Wójt Gminy Kamień
 8. Michał Wasyliszyn – Zastępca Wójta Gminy Jeżowe
 9. Bogusław Kida – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie
 10. Zbigniew Bednarz – Dyrektor GCK w Jeżowem
 11. Marek Błądek – Kierownik USC w Jeżowem
 12. Leszek Micek – doradca rolny w Gminie Jeżowe
 13. Mariusz Ciak – przedsiębiorca, sponsor imprezy
 14. Wacław Piędel – Prezes Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bielińcu
 15. Jan Rurak – Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Kamieniu
 16. Jan Ożóg – artysta rzeźbiarz

Akt nadania sztandaru odczytał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy „Wójczyc”- Henryk Kobylarz. Sztandar z rąk Prezesa odebrał poczet sztandarowy w składzie:

 1. Eugeniusz Drabik
 2. Marek Rogala
 3. Wojciech Piróg.

W tym dniu w specjalnie wykonaną płaskorzeźbę przedstawiającą św. Ambrożego – patrona pszczelarzy wbitych zostało przez zaproszonych gości  i pszczelarzy ze Stowarzyszenia 87 pamiątkowych gwoździ.

Z wielkim zainteresowaniem obecnych na uroczystości spotkał się wykład prof. dr. hab. Władysława Tabasza nt. „Pszczelarze rycerzami przyrody”.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy podczas obiadu mieli okazję do mniej formalnych rozmów. Do tych przyjacielskich pogawędek i smacznego posiłku   przygrywała kapela i chór „Jeżowianie”.

 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy „Wójczyc”