W dniu 30 września 2021r. piękny jubileusz 100-lecia swoich urodzin obchodziła Pani Zofia Szwed.

 

Uroczystość miała kameralny charakter i  odbyła się w domu Jubilatki. W tym wyjątkowym dniu Panią Zofię odwiedzili: Marek Stępak- Wójt Gminy Jeżowe, Marian Koc- Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe, Małgorzata Bolka- Kierownik OPS w Jeżowem, Marek Błądek- Kierownik USC w Jeżowem, Bajek Mirosław- Radny Gminy Jeżowe, ks. Adam Stachowicz- Proboszcz Parafii pw. M.B.N.P. w Nowym Narcie, Kopeć Szczepan- sołtys wsi Nowy Nart, Jan Dziewic- lekarz. Przybyli goście złożyli Jubilatce gratulacje, dyplomy i kwiaty, a także najserdeczniejsze życzenia następnych wielu lat w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.


 Pani Zofia Szwed, z domu Piskor, przyszła na świat 29.09.1921r., jednak w dokumentach została wpisana data urodzenia 30.09.1921 r. Pochodzi z Nagnajowa, który teraz stanowi jedną z dzielnic Tarnobrzega. Była córką Stelmacha, który pracował we dworze u barona. Ów baron był właścicielem dworu w Zaleszanach, Grębowie oraz Nowym Narcie. Początkowo rodzina Piskorów ze względu na pracę ojca osiedliła się w Zaleszanach, tam jednak mogli mieszkać jedynie 10 lat. Po upływie tego czasu zostali przeniesieni do pracy we dworze w Nowym Narcie. Tam właśnie Pani Zofia poznała swojego męża Pana Jana Szweda, za którego wyszła za mąż w  1938 r. mając 17 lat.  Małżeństwo doczekało się 10 dzieci (6 zmarło).   


Podczas II wojny światowej Pani Zofia wraz z rodziną była zmuszona do opuszczenia miejscowości Nowy Nart z powodu wysiedlenia jej przez Niemców. Wówczas udali się do Dąbrowicy, aktualnie jest to powiat leżajski, gdzie mieszkali przez kilka lat. Czasy były ciężkie, trwała wojna. Rodzina każdego dnia walczyła o przetrwanie. Nie było to łatwe, ponieważ na tamtych terenach bardzo prężnia działała tzw. „partyzantka”. Pani Zofia zajmowała się wychowaniem dzieci, a mąż pracował. Gdy wojna miała się już ku końcowi, pewien znajomy zaproponował rodzinie przeniesienie się do miejscowości Kamień, z czego skorzystali. Niedługo potem dowiedzieli się, że w Nowym Narcie dworem zarządza pewien Niemiec, do którego udał się mąż Pani Zofii i otrzymał pracę oraz możliwość powrotu do ojczystej wsi. Sytuacja ta jednak nie trwała długo, ponieważ z powodu przegranej wojny Niemcy opuścili Nowy Nart. Państwo Szwedowie pozostali w rodzimej miejscowości. Panu Janowi udało się otrzymać pracę w młynie. Odtąd rodzina nie tułała się już po świecie.


W roku 1985 Pani Szwed Zofia została wdową. Jubilatka doczekała się 23 wnucząt, 30 prawnucząt oraz 10 praprawnucząt.

Pani Zofia Szwed jest szesnastą osobą obchodzącą 100-lecie urodzin w naszej gminie.

Jubilatce życzymy dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.