PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
województwa podkarpackiego
SP - to więcej niż szkoła podstawowa!
SP! SERCE i POMOC

 

 „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym

sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.
 

                  św. Jan Paweł II 
 

Głównym założeniem projektu SP! SERCE i POMOC jest zachęcenie szkół do podejmowania autorskich i innowacyjnych działań, które poprawią i ułatwią uczniom klas trzecich przyjazne przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych.

Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Nasza szkoła przyłączyła się do projektu. Na razie jesteśmy jedyną szkołą w Gminie Jeżowe. W dniu 30 października 2021 r. podczas uroczystego spotkania odebrałam z rąk Pani Kurator Małgorzaty Rauch akredytację potwierdzającą udział naszej szkoły w  tym przedsięwzięciu.

Podziękowania należą się zespołowi nauczycieli, którzy pod przewodnictwem Pani Grażyny Łyko opracowali innowacyjny program „Radosny uczeń kl. IV”, w ramach projektu SP! Serce i Pomoc!

Mamy nadzieję, że program przyniesie oczekiwane rezultaty!

Dyrektor Anna Piędel