Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności. Ufam, że sprawa edukacji, kształtowanie serc i umysłów młodych ludzi jest naszą wspólna troską i celem. Niech ta niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy zaowocuje uznaniem i szacunkiem ze strony wszystkich wychowanków.  Słowa wdzięczności kieruję również do pracowników administracji oraz obsługi. Dzięki Waszej codziennej pracy zarówno nauczycie, jak i uczniowie mają zapewnione  odpowiednie warunki do nauczania i nauki.

W tym szczególnym dniu pragnę również zwrócić się  do emerytowanych Nauczycieli i Pracowników Oświaty, dziękując za te wszystkie lata wytężonej pracy, zaangażowanie, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Najserdeczniejsze życzenia uśmiechu, pogody ducha i realizacji tego, na co w czasie aktywnej pracy zawodowej zawsze brakowało czasu.


Z wyrazami poważania i najlepszymi życzeniami

 

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak