Na wycieczki z Ministerstwa Edukacji i Nauki pod hasłem „Poznaj Polskę” pojadą uczniowie z naszych szkół.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustanowiło nowe przedsięwzięcie edukacyjne „Poznaj Polskę”, w ramach którego dofinansuje wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży. Ma to na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

O środki na dofinansowanie wycieczek mogły ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Do Urzędu Gminy w Jeżowem wpłynęły wnioski od wszystkich dyrektorów szkół, celem udzielenia wsparcia finansowego na realizację powyższego zadania.

W ramach podpisanego porozumienia  dofinasowanie otrzymało  5 szkół tj.

PSP im. Stanisława Staszica w Jeżowem Centrum - 15 000,00zł

PSP w Jeżowem – Podgórzu 15 000,00 zł.

PSP im. Św. Jana Pawła II w Groblach - 8 936,00zł.

PSP im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie  - 5 000,00zł.

PSP im św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem – Kameralnem- 5 000,00zł.

Pozostałe szkoły oczekują na akceptację złożonych wniosków.  Mamy nadzieję, że zostaną rozpatrzone pozytywnie.