W związku z wydaniem decyzji odnośnie stypendium szkolnego wszyscy wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o stypendium szkolne, proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeżowe, w godz. 7.30-15.30 celem odbioru decyzji.

 

 

Zbieraj rachunki do rozliczenia stypendium

 

Zgodnie z § 7 pkt. 1 regulaminu pomocy materialnej dla uczniów stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 regulaminu może być przekazywane również rodzicom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. Rachunki te honorowane będą :

a)   przy stypendium od września do grudnia – rachunki z okresu od lipca do grudnia tegoż roku kalendarzowego.

Pamiętajmy, że uczeń pełnoletni zbiera rachunki wystawione na siebie ,a rodzic na ucznia niepełnoletniego. W przypadku ucznia ,który nabył pełnoletność po złożeniu wniosku honorowane będą rachunki wystawione na rodzica ucznia.

 

Kierując się troską o mieszkańców z uwagi na rozprzestrzenianie się koronawirusa  zmienione zostają zasady wypłacania stypendium szkolnego.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ,w Placówce Zespołu Obsługi Szkół zorganizowane zostanie specjalne miejsce do składania faktur za stypendia szkolne, tak aby zminimalizować ryzyko ewentualnego przenoszenia choroby między poszczególnymi osobami. Faktury proszę dostarczyć od 25.10.2021r. do 11.12.2021r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem.

Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy).

Proszę o spięcie faktur w koszulkę, podpisanie z imienia i nazwiska, wpisanie swojego aktualnego numeru telefonicznego i aktualnego numeru konta.  

UWAGA!

faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),

odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu.

 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

 

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;

2. Tornister/plecak szkolny;

3.  Ubiór sportowy:

a. spodenki i koszulka gimnastyczna

b. dresy kompletne lub spodnie i bluza sportowa

c. obuwie sportowe/ trampki;

d. kurtka sportowa / (2szt.  na dziecko na semestr)

4. Zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki,  długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry,    kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, itp.);

5. Zakup stroju ochronnego na praktyki;

6. Zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji;

7. Zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne)– wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym;

9. Zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. Refundacja biletów miesięcznych

11. Zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;

12. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,;

13. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu

14. Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

NIE BĘDĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM:

(bielizna, skarpety, pantofle, rajstopy, sandały, swetry, spodnie jeansowe, spinki, gumki, pościel itp)

.