W dniu wczorajszym Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszej edycji pilotażowego Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.


Jest nam miło poinformować, że Gmina Jeżowe uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 405 000 zł. Jest to sukces Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka i pracowników Urzędu Gminy, a także wspaniała wiadomość dla naszych mieszkańców. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.


W ramach zadania planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Narcie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Cholewianej Górze, a także modernizacja i dostosowanie istniejących przepompowni ścieków do wymaganej przepustowości wraz z monitoringiem i automatyką, montaż wodomierzy z radiowym monitoringiem zużycia wody, budowa studni monitorujących przepływ wody na sieci wodociągowej oraz monitoring ujęć wody.


Pragniemy serdecznie podziękować Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Wiceministrowi Infrastruktury Rafałowi Weberowi oraz Senator Janinie Sagatowskiej za nieocenioną życzliwość i wsparcie.  Dzięki Państwa pomocy zrealizujemy kolejne bardzo ważne inwestycje, które w znaczny sposób rozwiążą problemy gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy i co najważniejsze poprawią standard życia mieszkańców. Dziękujemy za dostrzeganie potrzeb naszej Małej Ojczyzny!