Na dzisiejszej XIX sesji Rady Gminy Jeżowe radni, zgodnie z zapowiedzią z poprzedniej sesji, uzupełniali skład Prezydium Rady i dokonali wyboru na wakujące stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Na to stanowisko zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: radny Marian Koc i radny Zbigniew Wyka. Zastępcą Przewodniczącego Rady Mirosława Bajka został wybrany radny Marian Koc reprezentujący w radzie sołectwo Jeżowe Centrum (stosunek głosów 8:7)

Na fotografiach kompletne Prezydium Rady Gminy Jeżowe
od lewej: Marian Koc - Wiceprzewodniczący Rady, Mirosław Bajek- Przewodniczący Rady, Roman Łyko - Wiceprzewodniczący Rady