11 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarbnik Wiesław Łach podpisali umowę na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Podkarpackie reprezentowała Wicemarszałek Ewa Draus. W spotkaniu, które miało miejsce w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, uczestniczyli również Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy z wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego.

 

W ramach przyznanej dotacji w kwocie 110 000,00 zł zostanie wybudowana i zmodernizowana droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Sójkowa od km 0+000 do km 0+800 tzw. droga Stanowska.

Planowany termin rozpoczęcia robot to III kwartał tego roku.