Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. (do 1 litra 1,20 zł).

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

     

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

110,00 l * ilość ha użytków rolnych *1,20

oraz

40,00 l * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła * 1,20

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.