Z okazji Dnia Myśli Braterskiej wszystkim Zuchom i Harcerzom życzę dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości, wspaniałych wspomnień i przygód, a także radości i pomyślności w dalszych działaniach. Niech każda chwila Waszego życia będzie przepełniona wiernością słów wypowiadanych podczas Przyrzeczenia Harcerskiego: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.”

Instruktorom zaś dziękuję za upowszechnianie historii polskiego harcerstwa, za przekazywanie młodemu pokoleniu szlachetnych wartości życia.

 

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak