Wiceminister Maciej Wąsik zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2023 roku otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Dzięki podjętym działaniom wójta gminy Jeżowe Marka Stępaka, dofinansowanie do zakupu ciężkiego wozu strażackiego otrzyma jednostka OSP Jeżowe w kwocie 675 000,00 zł. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i strażaków ochotników. Koszt zakupu nowego samochodu jest dużym jednorazowym wydatkiem, dlatego kolejnym krokiem będzie pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, które w maksymalnym stopniu odciążą budżet gminy.

OSP Jeżowe jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, dynamicznie rozwijającą się, odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną. Zabezpiecza teren nie tylko całej gminy, ale bierze również udział w zdarzeniach na S19, akcjach na terenie powiatu, a nawet województwa (powódź w 2020 r. w gminie Łańcut, w miejscowości Albigowa). Na dzień dzisiejszy jedyną potrzebą OSP Jeżowe jest zakup odpowiedniego sprzętu, który pozwoli w sposób profesjonalny brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nowy wóz ma służyć wspólnemu dobru, zwiększy bojowość jednostki, ale przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców gminy, co jest priorytetem działań wójta.

Pani Senator Janinie Sagatowskiej i Ministrowi Rafałowi Weberowi dziękujemy za nieocenioną życzliwość, wszelką udzieloną pomoc, a przede wszystkim za dostrzeganie problemów i potrzeb naszej gminy.

Do jednostek OSP w całym kraju trafi 675 fabrycznie nowych wozów strażackich.  W województwie podkarpacki wsparciem zostały objęte 52 jednostki, a w powiecie niżańskim 2: OSP Jeżowe (ciężki wóz bojowy) i OSP Podolszynka Ordynacka, gmina Krzeszów (lekki wóz bojowy).

zdj. OSP Jeżowe