Szanowni Państwo,

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna, w związku z realizacją projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” zapraszają do składania wniosków w ramach naboru 2023.

W tym roku chcemy przekazać młodym organizacjom pozarządowym,  grupom nieformalnym oraz samopomocowym z Województwa Podkarpackiego 606.400,00 zł na realizację inicjatyw w wybranej przez siebie ścieżce:

  • ŚCIEŻKA I - Oddolne inicjatywy mieszkańców;
  • ŚCIEŻKA II - Ścieżka rozwoju dla młodych organizacji;
  • ŚCIEŻKA III - Wsparcie działań promocyjnych;
  • ŚCIEŻKA IV - Mikrodotacje branżowe;

W ramach projektu realizatorzy inicjatyw zostają objęci wsparciem informacyjnym, szkoleniowym, doradczym oraz szkoleniami specjalistycznymi.

Nabór w roku 2023 rozpoczyna się z dniem 22 lutego i potrwa do 20 marca 2023 r. roku, godz. 16:00.  

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 01 czerwca do 31 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: 

www.podkarpackieinicjatywylokalne.pl

Dodatkowo wszelkich informacji udzielają również koordynatorzy projektu.