Gmina Jeżowe organizuje zajęcia nauki pływania w ramach projektu pn.: „Jeżowe - Umiem pływać 2023".

 

 1. Dla kogo są zajęcia:

Zajęcia przeznaczone są dla 90 uczniów klas III szkół podstawowych, dla których Gmina Jeżowe jest organem prowadzącym. Projekt realizowany jest w dwóch turach. Zajęcia odbywać się będą w okresie marzec – czerwiec 2023 r.

 

 1. Koszt:

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny. Projekt sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Jeżowe.

 

 1. Terminy zajęć i miejsca zbiórki:

Zajęcia odbywać się będą w okresie od marzec – czerwiec 2023 dla uczniów klas III w roku szkolnym 2022/2023. Każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w 20 godzinach zajęć podczas 10 tygodni (zajęcia dwa razy w tygodniu).

 

 1. Gdzie i kto prowadzi:

Zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim, ul. Pileckich 5, 36-050 Sokołów Małopolski przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

 

 1. Jak dojechać:

Zapewniamy bezpłatny przejazd autokarem na basen i powrót na ustalone miejsce zbiórki, opiekę w czasie przejazdu i podczas zajęć zapewniać będą rodzice w ramach wolontariatu.

  

 1. Zasady rekrutacji:

 • w okresie od 03.03.2023 r. do 09.03.2023 r. należy złożyć wypełniony i podpisany Wniosek udziału w projekcie „Jeżowe– Umiem pływać 2023” w biurze obsługi klienta Urzędu Gminy Jeżowe pok. nr 1. Wniosek jest dostępny na stronie www.jezowe.pl, w biurze projektu Urzędu Gminy Jeżowe 136a, 37-430 Jeżowe pok. Nr 5 oraz u Dyrektorów Szkół . Należy wypełnić wszystkie pola Wniosku oraz podpisać wszystkie oświadczenia zawarte w ww. wniosku.

 • zostały określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie „Jeżowe – Umiem pływać 2023”(dostępnym na stronie www.jezowe.pl);

 

 1. Co jeszcze warto wiedzieć:

 • Uczestnicy muszą na ustaloną godzinę przed zajęciami stawić się punktualnie w miejscu zbiórki. Stroje kąpielowe, klapki pod prysznic, czepek, ręcznik i przybory toaletowe zapewnią rodzice.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zajęć - prosimy by dzieci posiadały przy sobie wyłącznie niezbędne rzeczy. Prosimy o pozostawienie w domach biżuterii, telefonów komórkowych, pieniędzy itp.

 • Uczestnicy w drodze na zajęcia, a także po zakończonych zajęciach powracać będą pod opieką na miejsca zbiórki. Dzieci z klas III biorące udział w projekcie będą musiały być odbierane z miejsca zbiórki przez osoby pełnoletnie (wskazane we Wniosku udziału w projekcie „Jeżowe– Umiem pływać 2023”).

 • Uczniom zapewniony zostanie bezpłatny dojazd na zajęcia oraz ubezpieczenie uczestników.

 • Zajęcia mają na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej dzieci, ale także rozwijanie postaw społecznych. W przypadku, gdy dziecko będzie opuszczało zajęcia albo naruszało zasady regulaminu uczestnictwa w projekcie „Jeżowe – Umiem pływać 2023” zostanie zaproszone na jego miejsce inne dziecko – z listy rezerwowej.

 

Regulamin projektu

Wniosek udziału w projekcie