Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w związku z planowanymi naborami wniosków

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:

 

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 32 541,93 EUR (130 167,72 zł).

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach przedsięwzięcia 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej - limit środków 51 386,98,64 EUR (205 547,92 zł).

W związku z planowanymi naborami wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD.

 

Lp.

Miejscowość

Miejsce spotkania

Termin spotkania

Godzina spotkania

1.

Jarocin

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

15.03.2023 r.

11:00

2.

Ulanów

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad

15.03.2023 r.

13:00

3.

Wolina

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” – sala konferencyjna

16.03.2023 r.

12:00

4.

Rudnik nad Sanem

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem – sala konferencyjna

17.03.2023 r.

11:00

5.

Jeżowe

Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad

17.03.2023 r.

13:00

6.

Harasiuki

Gminne Centrum Kultury w Harasiukach

20.03.2023 r.

11:00

7.

Krzeszów

Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad

20.03.2023 r.

13:00