Z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego 11 marca, już dzisiaj składamy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu gminy Jeżowe najlepsze życzenia.


Życzymy wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnej, dobrej współpracy z mieszkańcami, satysfakcji z podejmowanych inicjatyw oraz sukcesów w dalszych działaniach na rzecz rozwoju sołectw.

Kierujemy do Państwa również słowa podziękowania i uznania za zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Niech będzie ona zawsze źródłem satysfakcji i społecznego uznania, a także nieodłącznym powodem do dumy. Niech zaufanie, którym obdarzyli Państwa mieszkańcy, codziennie motywuje do pełnienia tych zaszczytnych funkcji!

Z wyrazami szacunku:

Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe – Marian Koc