Wójt Gminy Jeżowe serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

Spotkanie poprowadzi pracownik Urzędu Gminy.

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Mieszkańcy w ramach programu mogą uzyskać dofinansowanie między innymi na :

  1. Wymianę starego pieca na nowoczesne źródło ciepła;

  2. Montaż i modernizację Centralnego Ogrzewania i CWU;

  3. Ocieplenie ścian, stropu, podłogi;

  4. Wymianę okien, drzwi, bram garażowych;

  5. Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;

  6. Mikroinstalację fotowoltaiczną;

  7. Audyt energetyczny.

 

Serdecznie zapraszamy!