W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R na działce nr ew.3155/3 w miejscowości Jeżowe”.

W terminie składania ofert do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. Najkorzystniejszą cenę 863 838,02 zł zaproponowało PRZEDSIĘBIORSTWO "MOLTER" Sp. z o.o z Głogowa Małopolskiego.

 

Gmina Jeżowe na sfinansowanie tego zamówienia zaplanowała przeznaczyć kwotę w wysokości 1 063 731,00 zł.

 

Pozostali zainteresowani przebudową drogi to:

1. MG Infrastruktura Marian Wołczyk, Rzeszów, woj. podkarpackie - 1 247 217,07 zł.

2. PBI Infrastruktura S.A.- Lider, Kraśnik, woj. lubelskie i PBI WMB Sp. z o.o. – Partner, Sandomierz, woj. świętokrzyskie - 1 076 732,00 zł.

3. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., Staszów, woj. świętokrzyskie - 1 049 548,58 zł.

4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Mielcu, woj. podkarpackie- 1 098 076,39 zł.

5. STRABAG Sp. z o.o., Pruszków (woj. mazowieckie) - 1 044 232,68 zł.

6. Usługi Koparką Sławomir Baran, Przewrotne, woj. podkarpackie- 1 020 900,00 zł.

7. Z.P.U.H. FERAMENTA Kamień, woj. podkarpackie- 954 766,71 zł.

 

W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę 480 m jezdni, wykonanie poboczy, chodnika, przejścia dla pieszych z doświetleniem, czy kanału technologicznego. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki nr 10 do SWZ. Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.