Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe obok sklepu "Piotruś Pan" oraz ronda błąkają się 2 psy.
Poszukujemy właścicieli tych psów oraz zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami. Jednocześnie przypominamy, że to na właścicielach ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości przed samowolnym ich opuszczaniem przez psy.

Poniżej zamieszczamy fotografie psów.
Właścicieli psów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.


Z  uwagi, iż na terenie naszej Gminy często przebywają psy, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po drogach i ulicach, niejednokrotnie zwracano  się z prośbą  m.in. o właściwe zabezpieczenie posesji przed przedostawaniem się psa poza ogrodzenie oraz prowadzenia psa na smyczy, a agresywnych i rasy niebezpiecznej na smyczy i w kagańcu.
W dalszym ciągu wielu właścicieli nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków.

Zgłoszenie do Urzędu Gminy informacji o wałęsającym się psie, co do którego istnieje podejrzenie że jest  zabłąkany/zagubiony (m.in. posiada obrożę lub jest zadbany), a nie bezdomny, Urząd Gminy Jeżowe umieszcza informacje na stronie internetowej w celu odnalezienia właściciela. Jeśli po zamieszczeniu informacji nie odnajdzie się właściciel, a pies nadal wałęsa się po drodze, zostaje przekazany do schroniska.

Na podstawie danych z lat ubiegłych liczba bezdomnych psów z roku na rok wzrasta.

W związku z zaistniałą sytuacją apelujemy o odpowiedzialność, czujność i rozsądek podczas podejmowania decyzji o chęci posiadania psa. Będąc jego opiekunem, jesteśmy odpowiedzialni za niego, a w szczególności za jego nadzór.