Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu w składzie 3-osobowym oddalił protest wyborczy Kazimierza Bujaka, który przegrał wybory na Wójta Gminy Jeżowe z Markiem Stępakiem.

Sąd Okręgowy oddalił protest w całości stwierdzając, że żaden z zarzutów przedstawionych przez Kazimierza Bujaka nie ma uzasadnienia w dokumentach. Kazimierz Bujak zapowiedział apelację w tej sprawie.

https://radio.rzeszow.pl/.../sad-okregowy-w-tarnobrzegu.../