W dniu dniu 15 kwietnia, w noc Zmartwychwstania Chrystusa, odszedł do chwały Nieba śp. ks. kan. Mieczysław Tomoń, wieloletni proboszcz parafii Nowy Nart, emerytowany od 2008r.

    Ks. Mieczysław Tomoń urodził się 10 grudnia 1932 r. w Golcowej. Studia seminaryjne odbył w WSD w Przemyślu w latach 1951-1957. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bpa F. Bardy. Jako wikariusz pracował w Szebnie (1957-1959), Rzeszowie (1959-1962), Sieteszu (1962-1963), Lesku (1963-1964).

Od 1964 roku do 2008 r. był proboszczem w parafii Nowy Nart, budowniczy kościoła w Nowym Narcie, Zasłużony dla Gminy Jeżowe. Po przejściu na emeryturę mieszkał w parafii Nowy Nart jako emerytowany proboszcz. Odznaczony godnością kanonika honorowego Opatowskiej Kapituły Kolegiackiej w 2001 roku.

We wtorek nastąpiło sprowadzenie ciała śp. ks. kan. Mieczysława Tomonia do kaplicy w Nowym Narcie oraz wspólna modlitwa parafian. Eksporta ciała śp. ks. kan. Mieczysława Tomonia do kościoła parafialnego w Nowym Narcie odbyła się wczoraj,  (środę 19 kwietnia) o godz. 17.00.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się dzisiaj (czwartek, 20 kwietnia) o godz. 12.00,  następnie złożenie ciała na cmentarzu parafialnym w Nowym Narcie.

   Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci!