Sesja odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. (tj. poniedziałek ) o godz. 12.00 w sali  obrad Urzędu Gminy Jeżowe.

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
 5. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Jeżowe na lata 2017 – 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jeżowe na lata 2017 - 2019.
 9. Informacja dotycząca zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.