W dniu wczorajszym na początku XXXIX sesji Rady Gminy Jeżowe, wszyscy zgromadzeni (władze gminy, radni, sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy)

minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego w dniu 30 kwietnia Ś.P. Bolesława Miazgowicza, wybitnego społecznika, strażaka, pszczelarza i samorządowca, wieloletniego radnego (w gminie i powiecie), Zastępcę Wójta Gminy Jeżowe, człowieka o wielkiej życzliwości dla ludzi i osobistej skromności.
    Po tej uroczystej części Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i nastąpiła kolejna uroczysta część sesji - pożegnanie i podziękowanie Marii Kołodziej, wieloletniemu pracownikowi Urzędu Gminy w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

    Podziękowania, życzenia, kwiaty i upominki złożyli w imieniu samorządowców członkowie prezydium Rady Gminy z jej Przewodniczącym Mirosławem Bajkiem, Zastępcami: Romanem Łyko i Marianem Kocem, przedstawicielem Sołtysów Janem Sudoł, w imieniu władz wykonawczych gminy i pracowników urzędu: Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Stanisław Szot i Sekretarz Gminy Kazimierz Bujak. Nie zabrakło tradycyjnego "Sto Lat" zaśpiewanego przez wszystkich uczestników tej uroczystej części sesji.
    Pani Maria podziękowała wszystkim za życzenia, wyrazy życzliwości i szacunku oraz podzieliła się miłymi wspomnieniami z okresu pracy zawodowej w urzędzie. Przypomnieć warto, że Pani Maria Kołodziej przepracowała w Urzędzie Gminy 40 lat, w jej trakcie pracowała na większości stanowisk pracy - ostatnie zajmowane stanowisko było związane z obsługą pracy Rady Gminy i Kadr.

    Dziękujemy za Jej pracę i życzymy zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności w tym nowym, niezwykle ważnym okresie życia.fggffgfg