Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza przedstawicieli podmiotów,  stowarzyszeń i grup nieformalnych z Gminy Jeżowe, którzy są zainteresowani  dofinansowaniem swoich działań i projektów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 26 maja, w Urzędzie Gminy Jeżowe o godz. 13.00  

Nabór wniosków LGD będzie  prowadzić w terminie od 26 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.

Dofinansowane mogą być projekty dotyczące:

    -Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
    -Zachowanie dziedzictwa lokalnego
    -Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

Wnioskodawcy, którzy wezmą udział w spotkaniu informacyjnym otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny wniosków.