Z inicjatywy Sołtys wsi Groble, Pani Barbary Fusiek został odnowiony plac zabaw dla dzieci znajdujący się na boisku sportowym w Groblach.

W ramach prac rewitalizacyjnych prowadzonych na placu zabaw wykonano malowanie elementów placu zabaw, wymieniono piasek w piaskownicy, odnowiono ławeczki dla rodziców i posprzątano otoczenie placu.
   Pani Sołtys dziękuje Panu Leszkowi Rogala z Urzędu Gminy, który oddelegował pracowników gminnych służb komunalnych do wykonania tych prac, by dzieci z Grobel, już od początku wakacji, mogły cieszyć się i korzystać z odnowionego placu zabaw.