W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe ogłosił przetarg na: "Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego dla OSP Jeżowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t."

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe