Trzy miejsca na podium przywieźli druhowie i druhny ochotniczych straży pożarnych z naszej gminy z Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Krzeszowie:

W kategorii mężczyzn: - II miejsce dla OSP Cholewiana Góra i III miejsce dla OSP Jeżowe
W kategorii kobiet: II miejsce dla OSP Jeżowe

Gratulujemy druhnom i druhom turniejowych laurów!!!

Szczegóły w materiale Redakcja Tygodnika Sztafeta 
fot. Agnieszka Kopacz - Tygodnik "Sztafeta" (Autorce fotografii dziękujemy za zgodę na publikację fotografii na naszej stronie)