Firma Starbag Sp. z o.o. która wygrała przetarg ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oferując cenę nieco ponad 360 tys. złotych za remont kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 861 w Groblach, rozpoczęła pierwsze prace przebudowy tej drogi.

Remont jest zadaniem finansowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z udziałem Gminy Jeżowe. Około 30% tej kwoty (114 tys. zł) to wkład własny gminy.
Zakończenie prac zaplanowano pod koniec wakacji.

Fotografie przesłała Barbara Fusiek - Sołtys sołectwa Groble i Janusz Scisłowski