Dla wszystkich osób, które zamierzają wnioskować o przyznanie zasiłków rodzinnych publikujemy wymagane dokumenty do uzyskania zasiłku rodzinnego (w plikach do pobrania)
Pliki należy pobrać , wydtukować , wypełnić, podpisać i złożyć Ośrodku Pomocy Społecznej (budynek Urzędu Gminy biuro nr 19).

 Pliki do pobrania: