Trwają prace związane z przebudową drogi Kamionka w Nowym Narcie. w ramach przetargu, który wygrało Przedsiębiorstwo „Molter" z Rudnej Małej.

Inwestycja  będzie sfinansowana w 80 % z pozyskanych przez Wójta Gminy Jeżowe Marka Stępaka środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przeznaczonych na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej klęskami żywiołowymi i powodziami. Pozostałe 20% kosztów budowy drogi to wkład własny gminy.

Fotogaleria  prowadzonych prac budowlanych:

 

JEZ 9370

JEZ 9379

JEZ 9382

JEZ 9385

JEZ 9388