Informujemy, iż system gospodarowania odpadami dotyczy odpadów komunalnych zdefiniowanych w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a odpady z działalności rolniczej takimi nie są.

To już X edycja konkursu na najpiękniejszą wieś Podkarpacia. Konkurs, corocznie organizowany przez Województwo Podkarpackie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi.