Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną bardzo dobrą wiadomość.

Nasz gmina otrzymała wsparcie finansowe na przeprowadzenie przebudowy trzech dróg gminnych w miejscowościach Stary Nart, Jeżowe i Krzywdy. Głównym celem realizacji tego przedsięwzięcia jest rozwój społeczno-gospodarczy mieszkańców gminy Jeżowe, w tym poprawa jakości infrastruktury transportowej oraz dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości.

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Jeżowe,

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak pragnie przekazać informację o zakończeniu inwestycji drogowej, która przyniesie znaczną poprawę infrastruktury drogowej w miejscowości Jeżowe.

 

W dniu wczorajszym podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr ewid. 429”. Gminę Jeżowe reprezentowali Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarbnik Wiesław Łach. Wykonawcą inwestycji jest Firma CHAMOT, którą reprezentował Dominik Chamot.

 

 

 Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki