Poszukujemy właściciela zabłąkanego, młodego psa, który błąka się w Cholewianej Górze.

  

W dniu 17 kwietnia br., w ramach ciągłego doskonalenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz poprawy współdziałania pomiędzy jednostkami OSP i PSP, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, brygadier Andrzej Kołodziej, wraz z oficerami, zorganizował międzygminne ćwiczenia połączone z przeglądem sprzętu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu niżańskiego. Ćwiczenia odbyły się na terenie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego nad Zalewem Kowale Jeżowe.

Choć niektórzy wątpią w realizację tego projektu, my pracujemy z pełnym zaangażowaniem, przystosowując pomieszczenie, aby było idealne dla Waszych potrzeb. Czekamy na sprzęt, który już za moment będzie gotowy do użytku. Dziękujemy za cierpliwość i zainteresowanie! Nie możemy jeszcze zdradzić wszystkich szczegółów, ale gwarantujemy, że efekty naszej pracy będą zadowalające!

Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak we współpracy z dyrektorami szkół przygotowuje wnioski do programu „Aktywny Weekend”. Kluczowym elementem programu jest udostępnienie infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć prowadzonych na tych obiektach, przez nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów lub animatorów sportu.