31 sierpnia 2021 r. (wtorek ) każda osoba chcąca zaszczepić się przeciwko COVID-19 będzie mogła to zrobić w specjalnym mobilnym punkcie szczepień zlokalizowanym na placu targowym w Jeżowem.

Za nami kolejna edycja Biegu Tropem Wilczym, biegu w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, którzy podjęli walkę o niepodległą Polskę.

Od 1 lipca każdy właściciel i zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Oznacza to wprost, że każdy ma obowiązek poinformowania, czym ogrzewa dom. Jeśli tego nie zrobi, grozi mu kara grzywny. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy budynków w całej Polsce.

W związku z prowadzonymi pracami nad STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYM dla projektu "Budowy linii kolejowej nr 58 Łętownia – Rzeszów".

Zapraszamy mieszkanki naszej gminy do udziału w badaniu mammograficznym oraz w badaniu cytologicznym. Badania odbędą się w dniu 30 sierpnia 2021r. godz. 9-17 na placu targowym w Jeżowem. Fundacja „SOS ŻYCIE”, organizator badania przeprowadza również warsztaty edukacyjne, które będą pomocne w samokontroli.