Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i usprawnieniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Jeżowe podjęta została decyzja o wyposażeniu wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy od których odbierane są odpady komunalne w pojemniki służące do zbierania odpadów niepodlegających segregacji.

 

„Bitwa Regionów” to ogólnopolski konkurs kulinarny, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Celem konkursu jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Więcej informacji na stronie: www.bitwaregionow.pl

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW, mają możliwość składania wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczby członków kół:

- 8 tys. zł otrzymają KGW liczące nie więcej niż 30,

- 9 tys. zł otrzymają KGW składające się z od 31 do 75 osób,

- 10 tys. zł. otrzymają KGW powyżej 75 osób.

 

W dniu 12 kwietnia 2024r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Jeżowe reprezentowaną przez Pana Marka Stępaka Wójta Gminy Jeżowe, a Dyrektorem Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Panią Krystynę Wróblewską na realizacje projektu „RaP STEAM-robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

 

Już od kilku tygodni mieszkańcy gminy Jeżowe mogą uczestniczyć w programie  „Gmina przyjazna Seniorom” i korzystać z możliwości oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek w różnych punktach na terenie całej Polski, w tym m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, sklepach, instytucjach zdrowia czy kultury.