Przypominamy o zbiórce zużytych opon (tylko od samochodów osobowych) w dnu:

Województwo Podkarpackie uruchomiło Portal Muzeum dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczpospolitej, który dostępny jest na stronie internetowej www.kresymuzeum.pl.

Znaleziono zabłąkanego psa między miejscowością Zalesie, a Sójkowa.

W dniu 12 września  2021r. ziściło się marzenie pszczelarzy ze Stowarzyszenia Pszczelarzy „Wójczyc” w Jeżowem, bowiem w tym dniu poświęcono sztandar, ufundowany przez członków Stowarzyszenia.

Przypominamy o zbiórce zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w dniu: