W dniu 5 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie do eksploatacji wybudowanego chodnika w miejscowości Krzywdy.

Gmina Jeżowe przekazała wsparcie finansowe w wysokości 𝟓𝟎% wartości zadania, tj. 𝟐𝟑𝟐 𝟐𝟏𝟑,𝟐𝟒 zł, na budowę drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1083R Groble – Krzywdy – Łętownia w miejscowości Krzywdy, realizowanej przez Powiat Niżański. Całkowity koszt zadania wyniósł 464 426,48 zł.

  

Poszukujemy właściciela zabłąkanego psa, który od kilku dni przebywa w okolicy Ośrodka zdrowia w Jeżowem 

 

7 kwietnia głosowaliśmy w wyborach samorządowych 2024!
Poniżej wyniki:

 
Wyniki w wyborach do Rady Gminy Jeżowe:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/181203

 
Wyniki w wyborach Wójta Gminy Jeżowe:
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/181203