Na terenie naszej Gminy w miejscowości Groble błąka się pies.

Tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024, w Urzędzie Gminy Jeżowe, odbyło się wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Siedmiu nauczycieli gminnych placówek oświatowych, złożyło ślubowanie i tym samym podwyższyło swój status zawodowy.
Uroczyste wręczenie aktów, poprowadził Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz z Sekretarzem Gminy Jeżowe Stanisławem Szotem w obecności inspektora ds. oświaty Marty Koc.


Akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały:

1. Zuzanna Wielgus - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach
2. Paulina Żak - nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem – Podgórzu
3. Renata Słodzińska - wychowawca świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem – Podgórzu
4. Justyna Rychlak - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Zespole Szkół w Jacie.
5. Paulina Janiec - nauczyciel współorganizujący kształcenie w Zespole Szkół w Jacie.
6. Edyta Pikor - nauczyciel matematyki w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie
7. Katarzyna Stanowska - nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Narcie

Serdecznie gratulujemy, uzyskanego stopnia awansu zawodowego oraz życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia i wychowania młodego pokolenia, pracy w twórczej atmosferze sprzyjającej podejmowaniu nowatorskich wyzwań oraz realizacji zawodowych planów.


Życzymy, by następny etap był równie owocny i zakończył się sukcesem.

Marek Stępak
Wójt Gminy Jeżowe

W dniu dzisiejszym przypada 84. rocznica wybuchu II wojny światowej, wojny, która pochłonęła miliony ofiar, odcisnęła piętno na losach wielu państw i narodów.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż odbiór materiałów zawierających azbest w Gminie Jeżowe rozpocznie się

w dniach 14.09 - 29.09.2023r.