Polska Spółka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Gazownia w Stalowej Woli informuje, że od dnia 19-10-2020 do 23-10-2020 na terenie działalności gazowni w Stalowej Woli tj. powiatu Stalowa Wola i powiatu Nisko będzie prowadzona akcja przewonienia gazu.

Wójt Gminy Jeżowe oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem zapraszają na Konferencję Naukową dotyczącą efektów prac archeologicznych na terenie dawnego cmentarza na Górach Kościelnych w Jeżowem.

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do wcięcia udziału w tworzeniu „Podkarpackiej Mapy Obiektów Historyczno- Kulturalnych”: muzeów, galerii, wystaw, Sali pamięci, zbiorów historycznych, księgozbiorów, skansenów, pomników i innych ciekawych miejsc oraz zasobów z terenu naszego województwa.

Badania na placu targowym w Jeżowem dniu 19.10.2020r. w godzinach 9.00-17.00

Do Urzędu Gminy Jeżowe  w dniu 14 października br. została dostarczona nowa koparko – ładowarka marki JCB 3CX Contractor AEC  wraz z osprzętem. Koparka została zakupiona ze środków własnych Gminy po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Cena koparko – ładowarki wyniosła 472.320,00 złotych. Dostawcą była firma INTERHANDLER Sp. z o.o,  z siedzibą w Toruniu.