Z przykrością przyjęliśmy informację, że w wieku 82 lat, w 55 roku kapłaństwa zmarł ks.kan. Kazimierz Lęcznar, wieloletni proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach.

Dobiegły końca prace związane z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 861 w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Kopki polegającej na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w km 10+742,84 – 11+162 w m. Jata”.

Trwają prace przy budowie drogi w msc. Jeżowe – Podgórze w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej „Jeżowe – Podgórze” od km 0+000 do km 1+713 w miejscowości Jeżowe”.