Nie umierają nigdy ci, o których pamiętamy – bo pamięć to nieśmiertelność”

 

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Pana Cezarego Kardasa

nauczyciela języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Groblach.

Wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy Mamie, Żonie, Synom, Rodzinie i Znajomym składają:

W dniu 18.03.2023 została uroczyście otwarta wystawa wystawa pn. „Nieznane – Zachowane. Reminiscencje etnograficzne Dolnego Nadsania”. Na uroczystość przybyli: Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Marian Koc, radny Roman Łyko, dyrektorzy szkół: Katarzyna Sudoł, Krystyna Jabłońska, Zygmunt Kowalski oraz Ryszard Mścisz, Tadeusz Kopacz, Kazimierz Żak, i inni.

W tegorocznych planach inwestycyjnych naszej gminy znalazło się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R na działce nr ew.3155/3 w miejscowości Jeżowe”. 21 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił przetarg na jego realizację.