Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego informuje, że w dalszym ciągu dostępne są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w  ramach projektu  „Pożyczki na start”. Pożyczka skierowana jest dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Maksymalna wysokość pożyczki 50 tys. złotych, oprocentowanie 2% w stosunku rocznym, okres spłaty do 60 miesięcy.

 Więcej na stronie RARR

O miesiąc opóźni się zbudowanie nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 861 w Groblach w związku z unieważnieniem przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich przetargu na jej modernizację (przekroczenie przez oferentów progów finansowych zaplanowanych przez PZDW). Ponowiony przetarg wyłonił wykonawcę modernizacji: firmę STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykona remont tej drogi za kwotę nieco ponad 360 tys. złotych w terminie do 25 sierpnia.Przypominamy, że wyremontowany będzie odcinek o długości blisko 1 km.

Lato to szczyt sezonu rolniczego, zbiorów owoców i warzyw, sianokosów i żniw. Wzrasta w tym okresie zagrożenie wypadkami w gospodarstwach rolnych. Na to niebezpieczeństwo narażone są także dzieci przebywające na wakacjach, która powszechnie pomagają rodzicom w pracach rolnych, a są pozbawione należytej opieki. Warto pamiętać o  bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych, urządzeń, o bezpiecznym transporcie i obsługiwaniu zwierząt, stosowaniu środków ochrony roślin i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Na Festyn Rodzinny w Groblach zapraszają organizatorzy: Sołtys , Rada Sołecka i OSP Groble

Szczegóły na plakacie

W dniu 02 lipca 2017 r na stadionie sportowym w Kamieniu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gmin: Jeżowe i Kamień. Ta dobrosąsiedzka tradycja  strażacka powstała  jeszcze w 1994r. z inicjatywy ówczesnego komendanta ZOSP w Jeżowem Mieczysława Ciska i od tej pory zawody są  organizowane corocznie. Gospodarzem ubiegłorocznych zawodów była Gmina Jeżowe, natomiast tegoroczna edycja odbyła się w Gminie Kamień.