W trakcie LXXVIII Sesji Rady Gminy Jeżowe, zwołanej dnia 21 grudnia 2023 r., członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili budżet gminy Jeżowe na rok 2024. Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono także Wieloletnią Prognozę Finansową na okres 2024-2034, stanowiącą kluczową podstawę dla planowania długoterminowych inwestycji oraz rozwoju obszaru gminy.

Podziękowanie

 

Pragnę przekazać serdeczne podziękowania za udział w uroczystości pogrzebowej w dniu 04.01.2024 r. mojego Taty śp. Zygmunta.

 

Dziękuję księdzu proboszczowi Janowi Kardaś, wszystkim księżom uczestniczącym w koncelebrze mszy świętej i wygłoszone słowo boże.

Dziękuję za wsparcie duchowe, zamówione msze święte, modlitwy, słowa otuchy, złożone wyrazy współczucia, przekazane kwiaty i wieńce.

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2024 roku

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jeżowe zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.


Podczas dyżuru mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Na koniec roku 2023 liczba mieszkańców w Gminie Jeżowe wzrosła w porównaniu do ubiegłego roku o 17 osób i wynosiła 10 048 osób, z czego 5 057 to kobiety, a 4 991 to mężczyźni. Natomiast na terenie naszej gminy na pobyt czasowy zameldowanych było 83 osoby, o jedną osobę więcej od 2022 roku.