W poniedziałek 18 grudnia 2023 odbyło się oficjalne powitanie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wprowadzenie go do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowem.

Dziś przypada 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Realizacja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.