W dniu 12 kwietnia 2024r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Jeżowe reprezentowaną przez Pana Marka Stępaka Wójta Gminy Jeżowe, a Dyrektorem Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Panią Krystynę Wróblewską na realizacje projektu „RaP STEAM-robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

 

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW, mają możliwość składania wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość wsparcia jest zróżnicowana i uzależniona od liczby członków kół:

- 8 tys. zł otrzymają KGW liczące nie więcej niż 30,

- 9 tys. zł otrzymają KGW składające się z od 31 do 75 osób,

- 10 tys. zł. otrzymają KGW powyżej 75 osób.

 

Narodowe Święto Chrztu Polski upamiętnia wydarzenie sprzed 1058 lat i jest okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu, a także skłania do zadumy i wdzięczności. Chrzest księcia Mieszka I był przełomowym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego, które jest uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości.

Już od kilku tygodni mieszkańcy gminy Jeżowe mogą uczestniczyć w programie  „Gmina przyjazna Seniorom” i korzystać z możliwości oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek w różnych punktach na terenie całej Polski, w tym m.in. w sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacyjnych, sklepach, instytucjach zdrowia czy kultury.

 

Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie w wysokości 110 000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nowy Nart na dz. o nr. ewid. 429, 448”.