Rada Gminy Jeżowe udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Jeżowe z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżowe za 2016r. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych (dwóch było nieobecnych) Za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, 1 był przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

  W parku rekreacyjnym w Jeżowem (obok stadionu) została ukończona budowa nowego placu zabaw dla dzieci wraz z nawierzchnią bezpieczną i małą siłownią terenową.

Tegoroczne maturzystki z Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem – Magdalena Sobieszek i Małgorzata Peszt – zostały laureatkami XIX Regionalnego Konkursu Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców w Rzeszowie. Finał konkursu miał miejsce 21 czerwca w Osiedlowym Domu Kultury „Karton” w Rzeszowie.

Z inicjatywy Sołtys wsi Groble, Pani Barbary Fusiek został odnowiony plac zabaw dla dzieci znajdujący się na boisku sportowym w Groblach.

  W Urzędzie Gminy Jeżowe ułatwimy obsługę klienta – wkrótce uruchomimy płatności mobilne w urzędzie. Wójt Gminy Jeżowe podjął już stosowne decyzje dotyczące instalacji 2 terminali płatniczych First Data Polcard i uruchomienia płatności mobilnych PaybyNet. Wkrótce planowana jest instalacja terminali i uruchomienie usług mobilnych.