Faktury proszę dostarczyć do 12 grudnia 2023r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem  (faktury wystawione od lipca do grudnia 2023r.). Ważne aby na wystawionej fakturze np. spodnie, obuwie, artykuł w nazwie miał adnotacje „sportowe” ( w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja i podpis odbiorcy faktury). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy Jeżowe).

30 listopada 2023 r. Z-ca Wójta Gminy Jeżowe, Michał Wasyliszyn przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha zawarł umowę na realizację zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2602R Stary Nart – Gwoździec w miejscowości Stary Nart”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

30 listopada 2023 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w zabytkowym  Parku Podworskim w Nowym Narcie – etap I”. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Uchwała antysmogowa obowiązująca na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018r., wprowadziła na terenie całego województwa podkarpackiego okresy przejściowe na wymianę starych, wysokoemisyjnych kotłów c.o. Z założenia do końca roku 2027 w województwie nie powinny funkcjonować kotły na paliwa stałe, niespełniające standardów emisyjnych klasy 5.