Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r. (do 1 litra 1,20 zł).

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

Informujemy mieszkańców, że w miejscowości Jata trwają prace związane z wymianą wodomierzy.  Prosimy mieszkańców o udostępnienie pracownikom pomieszczeń z węzłami instalacyjnymi do wykonania w/w prac.

Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2023 roku

 

29 styczna 2023 roku Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe wraz z Wójtem Markiem Stępakiem, Radnym Gminy Jeżowe Edwardem Koc oraz dyr GCK Jeżowe Zbigniewem Bednarz wybrała się do Kolbuszowej z wizytą do założyciela i pierwszego długoletniego kapelmistrza Orkiestry Dętej – Pana Stanisława Wrony.