Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Czerwone maki na Monte Cassino

Zamiast rosy piły polską krew

Po tych makach szedł żołnierz i ginął

Lecz od śmierci silniejszy był gniew

Przejdą lata i wieki przeminą

Pozostaną ślady dawnych dni

I wszystkie maki na Monte Cassino

Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi (Czerwone Maki na Monte Cassino).

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich. Ochotnicze Straże Pożarne oraz Koła Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać wsparcie w wysokości 10 tys. zł.

Program Potańcówki Wiejskie skierowany jest do Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, samorządowych jednostek kultury oraz organizacji pozarządowych. Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja.